Hlavní sponzori: Mesto Turčianske Teplice SLOV-MATIC s.r.o. Synot Tip a.s.
Granty poskytli: Nadácia Slovenskej sporiteľne Nadácia Pontis
Partner stránky: QUICK SPORT
Technologický partner: ONDRÚŠ SOFTWARE s. r. o.
Mediálny partner: Rádio Rebeca
Dynamo na: ŠK Dynamo Diviaky na Facebook ŠK Dynamo Diviaky na YouTube ŠK Dynamo Diviaky na Futbalnet ŠK Dynamo Diviaky na Twitter


Peter Veterník Preprava - taxislužba, preprava osôb Slovensko - Švajčiarsko


>>> MLÁDEŽ <<<

KLUB - Projekty

Rok 2015
   III. liga žiakov
   B mužstvo

Rok 2014
   Obnovenie dorastu

Rok 2013
   Získanie grantu od Nadácie Slovenskej sporiteľne a Nadácie Pontis
   Vytvorenie prípravky

Rok 2012
   Rekonštrukcia mládežníckych šatní a sociálnych zariadení

III. liga žiakov

V sezóne 2014/2015 vyhralo žiacke mužstvo okresnú súťaž. Naskytla sa možnosť postupu do III. ligy.

V rámci klubu vznikla diskusia. Z rôznych uhlov pohľadu sa zvažovali jednotlivé argumenty

 • výrazné oslabenie prípravky
 • nízky počet hráčov v jednotlivých žiackych mužstvách
 • zvýšené finančné náklady
 • zvýšené nároky na personálne obsadenie
 • kvalitatívne lepšia súťaž
 • jediný zástupca Horného Turca v III. lige
 • ťahák pre mládež ktorá chce futbalovo napredovať

Rozhodovanie nebolo ľahké a jednoduché. Nakoniec dostal projekt zelenú.

Počty chlapcov v prípravke sa podarilo naplniť vďaka Andrejovi Petrášovi. U žiakov doplniť vďaka Petrovi Turčánymu. Trénersky chlapcov podchytili Peter Lustig a Milan Koleno. Za pomoci vedúcich mužstiev Dušana Rebidáša, Miloslava Šarlinu, Tomáša Kleina a Petra Turčányho.

Projekt skončil ÚSPEŠNE

B mužstvo

Po postupe mužov do vyšších súťaží vzišiel zo strany hráčov ktorí odohrali za Dynamo okresnú súťaž záujem o vytvorenie B mužstva. Bez prepojenia na A mužstvo a akýchkoľvek ambícii. Spoločne sa stretávať a z chuti si zahrať.

V rámci klubovej diskusie prevažovali negatívne argumenty a starší poukazovali na fungovanie B mužstva v časoch minulých kedy sa podobný model neosvedčil.

Napriek tomu sa klub rozhodol vlastných odchovancov podporiť. Poskytol funkcionárske zázemie, šatne, dresy, tréningovú a hraciu plochu, príspevok na plat trénera a hradil TFZ poplatky súvisiace s činnosťou mužstva (štartovné, rozhodcov atď.). Časť zodpovednosti ale preniesol na samotných chalanov keď vopred požadoval zloženie zálohy na pokutu v prípade odhlásenia mužstva zo súťaže, prenechal na ich pleciach dopravu a úlohy týkajúce sa hráčskych otázok.

Jesenná časť sa odohrala ale ukázala podstatné problémy. Nízka tréningová morálka. Uprednostnenie vlastných záujmov pred futbalom. Nezodpovednosť.

Existenčné problémy nastali v zimnej prestávke. Niekoľko hráčov odišlo za pracovnými povinnosťami do zahraničia a nenašla sa možnosť ako ich adekvátne nahradiť. Vo vlastných radoch boli zdroje vyčerpané a transfery z iných klubov neprichádzali do úvahy. Tabuľkové sumy odstupného a matričná príslušnosť A mužstva boli neúprosné. Zaplatiť za 28 ročného hráča 750 € s tým, že bude hrávať II. triedu len pre vlastné potešenie a k tomu nepravidelne bolo nereálne. Navyše pre doplnenie mužstva by boli potrební minimálne traja takýto hráči.

Ku 22.3.2016 sa klub rozhodol odhlásiť mužstvo z II. QUICK triedy.

Projekt skončil NEÚSPEŠNE

Obnovenie dorastu

Mužstvo dorastu zaniklo sezónou 2012/2013 keď hlavnou príčinou zániku bol nezáujem chlapcov.

Prioritou roku 2014 je pre ŠK Dynamo Diviaky pokus o obnovenie dorasteneckého mužstva pod vedením kvalitného trénera s dostatočným záujmom chlapcov o tréningový proces a zápasy. Našim cieľom je rozvíjať pohybové aktivity chlapcov formou futbalu a pre tých, ktorí sa v tomto športe vidia vytvoriť podmienky pre ďalší postup do mužskej kategórie.


V januári 2014 budeme pracovať so zoznamom 22 hráčov. Chlapcov by mal viesť Jozef Jelluš - dlhoročný hráč Dynama s trénerskými skúsenosťami. Funkciu vedúceho mužstva prijal Pavol Čupka - rovnako dlhoročný hráč Dynama.


Záujem hrať v doraste Dynama Diviaky prejavilo 18 chlapcov takže sa vo februári 2014 definitívne rozhodlo o prihlásení mužstva dorastu do súťaže. Predpokladá sa, že po skončení jarnej časti ešte pred začiatkom prípravy na sezónu 2014/2015 odohrá dorast zápas v rámci osláv 90. výročia založenia klubu.


Dorastenecké mužstvo odohralo sezóny (vrátane prebiehajúcej)

 • 2015/2016
 • 2014/2015

Projekt skončil ÚSPEŠNE

Získanie grantu od Nadácie Slovenskej sporiteľne a Nadácie Pontis

ŠK Dynamo Diviaky opäť uspelo so svojím projektom a dostalo sa mu podpory zo strany Nadácie Slovenskej sporiteľne a Nadácie Pontis.

Nákup tréningových pomôcok pre prípravku a žiakov, revitalizácia ihrísk, opravy oplotenia, bariér, bránok, výmena poškodených drevených lavíc tribúny za plastové sedačky a ich inštalácia boli podporené sumou 2 690 € pričom ďalšie finančné prostriedky investuje občianske združenie z vlastných zdrojov.

Nadácii Slovenskej sporiteľne a Nadácii Pontis ďakujeme za podporu!

Projekt skončil ÚSPEŠNE

Vytvorenie prípravky

Pod vedením trénerov Milana Kolena a Milana Čižmárika sa rozbehol projekt vytvorenia prípravky. Do tréningového procesu sa zapojil utešený počet chlapcov sprevádzaných svojimi rodičmi. Pomocnú ruku pri zabezpečovaní materiálneho vybavenia podal p. Klonga za čo mu je potrebné poďakovať!

Záujem chlapcov a rodičov dáva veľký predpoklad prihlásenia mužstva prípravky do súťaže v ročníku 2013/2014. Stalo by sa tak prvýkrát v histórii klubu.

Registračné preukazy budú vyhotovené pre

 • Juraja Klongu
 • Filipa Lányiho
 • Nikolasa Lúčana
 • Filipa Mišatu
 • Adriána Ondríka
 • Jakuba Petráša
 • Rastislava Poliaka
 • Miroslava Poliaka
 • Šimona Rebidáša
 • Lukáša Reichela
 • Jorika Rešetára
 • Pavla Simona
 • Miloslava Šarlinu
 • Adama Štrbu

Pre získanie bližších informácií alebo zodpovedanie otázok súvisiacich s prípravkou je možné kontaktovať p. Kolena na telefónnom čísle 0905 258 899.Mužstvo prípravky odohralo sezóny (vrátane prebiehajúcej)

 • 2015/2016
 • 2014/2015
 • 2013/2014

Projekt skončil ÚSPEŠNE

Rekonštrukcia mládežníckych šatní a sociálnych zariadení

ŠK Dynamo Diviaky uspelo v 3. ročníku grantového programu Futbal to je hra, ktorý zastrešuje nadácia Slovenskej sporiteľne. Na rekonštrukciu mládežníckych šatní a sociálnych zariadení bol získaný finančný príspevok vo výške 2 600 €.

Rekonštrukcia prebiehala pod odborným dohľadom Rastislava Froľa. Práce boli dokončené 15.12.2012.


Pred rekonštrukciou

Pred rekonštrukciou

Rekonštrukcia

Rekonštrukcia

Kompletná fotodokumentácia na Twitter.

Projekt skončil ÚSPEŠNE