Hlavní sponzori: Mesto Turčianske Teplice SLOV-MATIC s.r.o. Synot Tip a.s.
Granty poskytli: Nadácia Slovenskej sporiteľne Nadácia Pontis
Partner stránky: QUICK SPORT
Technologický partner: ONDRÚŠ SOFTWARE s. r. o.
Mediálny partner: Rádio Rebeca
Dynamo na: ŠK Dynamo Diviaky na Facebook ŠK Dynamo Diviaky na YouTube ŠK Dynamo Diviaky na Futbalnet ŠK Dynamo Diviaky na Twitter


ZIMO - predaj stavebnín, farby, dlažby, obklady a stavebné náradie


>>> MLÁDEŽ <<<

KLUB - 90. výročie

Príhovor prezidenta
Video k 90. výročiu
Príhovory a uvedenie do siene slávy
Mužstvá pred zápasmi

Príhovor prezidenta

"Keď budete čítať tieto riadky, hlavne Vy mladí športovci, spomeňte si, ako sme my ťažko začínali, koľko predsudkov sme v myslení ľudí museli vyvrátiť, koľko obetí priniesť, aby ste Vy všetci mali radosť, potešenie a úžitok pre zdravie a pobavenie zo športu."

Dovolil som si odcitovať prvú vetu z kroniky Dynama, predtým ešte Turčana Diviaky, krátko Drevoúnie a Slovana Turčianske Teplice. Obsah tejto vety v plnej miere vystihuje nadšenie, silu, spolupatričnosť, a zanietenie vytvoriť a vybudovať dielo, ktoré má pretrvať roky. Dielo, ktorého výsledkom je aj naše dnešné Dynamo. Futbal sa začal hrať v Diviakoch oveľa skôr ako v roku 1924. Prvé záznamy o tom, že sa hral futbal sú od roku 1910, prvý spolok vznikol po vojne v roku 1921. V oboch prípadoch sa spomína najmä meno Júliusa Páleša. Práve jemu asi patrí prvé poďakovanie za vznik klubu. Od roku 1924 sa klub začal hrať najmä priateľské zápasy.

Dynamo vždy stálo na ľuďoch a ich zanietení, lebo prostriedkov nikdy nebolo veľa. Jeden citát kroniky z obdobia ešte pred prvou svetovou vojnou hovorí toto: "A jedno, čo sme nikdy nemali bol pokladník, lebo sme nikdy nemali ani koruny." Prvá zmienka o peniazoch sa objavuje až po vojne, v roku 1921, kedy veľkostatkár a čestný predseda Hugo Kohn zložil účastinu 500.- korún. Vždy teda museli byť na čele ľudia, ktorí dokázali ostatných motivovať, prekonávať prekážky, prinášať obete. Aby ostatní mohli športovať, mali vytvorené podmienky, mali úžitok z pohybu, mohli byť s kamarátmi a potom viesť nekonečné diskusie o zápasoch.

Spomenúť všetkých činovníkov sa asi nedá, ale nespomenúť niektorých by bolo chybou . Medzi nich v poslednom období patria páni Michal Červeň st., Rudolf Šefraník, Zdenko Klein, Ján Makový, ktorí zostanú zapísaní asi ako najznámejší predsedovia klubu. Spolu s nimi viedli na rôznych pozíciách klub aj Ján Voštinák, Jozef Knieteľ, ako tajomníci Milan Cvik, Pavol Hanko. V pamäti nás všetkých zostávajú aj mená Rudolfa Šišku, Ivana Pečnera, ktorých doménou bola najmä hospodárska oblas, Jána Beňa.

Slávne ihrisko na Husacích nahradila tráva, neskôr škvára plochy, na ktorej dnes stojíme, v roku 1974 nový trávnik a pomocné ihrisko. Pamätníci si možno ešte spomenú na pána Ondreja Ondrúša, ktorý každú nedeľu nosil ťažké kufre prepotených a špinavých dresov prať domov, na  zanieteného a rázneho Jána Arvesisa, „Hospúdskeho“, ktorý ihrisko a kabínu Dynama dokázal chrániť vlastným telom, niekedy aj pred hráčmi samotnými. Zdenko Klein je ich dobrým pokračovateľom.

Tréneri sú samostatnou kapitolou Dynama. Začal by som tými, ktorí vychovali deti a mládež – Milošom Škereňom, Jánom Gregorom, Jánom Kašubom, Jánom Kapalkom, Mariánom Ertľom, Milanom Kolenom. Zaujímavosťou je, že mnohí známi tréneri posledných rokov začínali práve v Dyname Diviaky – Ľudovít Hojný, Jaroslav Nebožka, Viktor Krištof, Ján Lukáčik, Milan Makový, Ivan Janiga, čiastočne aj Igor Libo, František Vítek, Ľubomír Windich. Sme radi, že Miroslav Kovalčík je úspešným pokračovateľom tejto tradície a z jeho strany je trénerská latka nasadená vysoko. Tým skôr narodeným budú možno niečo ešte hovoriť aj mená Šenšel, Kohút, Sloboda, Šidlo, Hello.

Nielen tréneri však formovali mužstvá – bez takých vedúcich ako boli pán Skuhra, Zbytek, Vladár, dnes Frolo a Čižmárik, by sme si Dynamo nevedeli predstaviť. Podobne bez zdravotníkov pani Hankovej, pánov Ivana Šagátha a Maroša Rybárskeho, zanietencov akými bol napr. Ivan Junaska, vodičov Jána Cvika, či Jána Dubovca.

Ak sa na chvíľu zamyslíme, v hlave sa nám vybavia stovky mien hráčov, desiatky krásnych zápasov. Zápasy s Brnom, hokejovými legendami z Jihlavy, nezabudnuteľné oslavy 50. rokov a zápas Dynama s Interom Bratislava, neskôr Žilinou, Banskou Bystricou. Naše ihriská zažili sústredenia Ruchu Chorzów, Omonie Nikózia, Artmédie Petržalka.Tie najkrajšie príbehy sme si však odohrali my sami. Určite budeme spomínať na derby zápasy s Dubovým, Turčianskymi Teplicami, Sučanmi, Palúdzkou, Lietavskou Lúčkou, Okoličným, Mošovcami. Na tie víťazné, aj na tie, kedy sme od zlosti škrípali zubami a v zúfalstve sedeli v kúte. Stovky ľudí za bariérami, nekonečné diskusie vo vlakoch a autobusoch.

Každá éra mala a má svoje veľké mená hráčov. Ktorú mám vybrať a pomenovať ako prvú, a ktorú ako poslednú? To sa neodvážim, lebo každá si zaslúži uznanie. Poviem len jednu, na ktorú sme tiež pyšní - tú súčasnú. Chcem pripomenúť, že priamo z Dynama sa do reprezentácie Československa do 17 rokov prebojoval náš odchovanec Dušan Zelezník, do olympijského výberu František Hruška. Dresy ligových mužstiev obliekali Jozef Sopko, Ján Kapalka, Roman Štrba a Igor Kasana. Dres Dynama však obliekalo a oblieka veľa skvelých hráčov a vzácnych ľudí.

Za najväčšie úspechy Dynama je možné považovať niekoľko násobnú účasť v I. A triede, súčasnej 4. lige. Pravdou je však aj to, že v niektorých obdobiach najväčším úspechom bolo, že Dynamo prežilo, nezanikli a zostalo na futbalovej mape Slovenska. Lebo nie vždy tu boli len tí, ktorí mu fandili a podporovali ho. To platí aj dnes.

Vážené dámy a páni, milí hostia.

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí hrdo niesli zástavu Dynama v minulosti a bojujú za jeho záujmy v súčasnosti. Vyjadriť presvedčenie, že aj v budúcnosti sa nájde veľa tých, ktorí budú chcieť športovať, hrať futbal, ale aj veľa tých, ktorí si Dynamo Diviaky budú nosiť vo svojom srdci a nájdu dosť motivácie a zanietenia sa oň postarať. K tomu si zaželajme spolu veľa zdravia, síl, a vzájomného pochopenia.

Ing. Jozef Turčány

Video k 90. výročiu

Príhovory a uvedenie do siene slávy

Mužstvá pred zápasmi

Prípravka: ŠK Dynamo Diviaky - FK Dukla Banská Bystrica

Žiaci: ŠK Dynamo Diviaky - MFK Tepličan

Dorast: ŠK Dynamo Diviaky - MFK Tepličan

Muži: ŠK Dynamo Diviaky - FK Dukla Banská Bystrica