Hlavní sponzori: Mesto Turčianske Teplice SLOV-MATIC s.r.o. Synot Tip a.s.
Granty poskytli: Nadácia Slovenskej sporiteľne Nadácia Pontis
Partner stránky: QUICK SPORT
Technologický partner: ONDRÚŠ SOFTWARE s. r. o.
Mediálny partner: Rádio Rebeca
Dynamo na: ŠK Dynamo Diviaky na Facebook ŠK Dynamo Diviaky na YouTube ŠK Dynamo Diviaky na Futbalnet ŠK Dynamo Diviaky na Twitter


COOP Jednota SD - spotrebné družstvo


>>> MLÁDEŽ <<<

KLUB

Športový klub Dynamo Diviaky je amatérsky futbalový klub z Diviak (od roku 1971 mestská časť Turčianskych Teplíc s počtom obyvateľov 1 248 - ku 4.4.2013).

Klub bol založený v roku 1924.

História

Neoficálne začiatky futbalu v Diviakoch sa datujú k roku 1910. Inšpirácia prišla z Učiteľského ústavu v Kláštore pod Znievom. Provizórne ihriská boli pri píle, na cintoríne a mieste zvanom Husacie kde sa uskutočnil prvý zápas proti súperovi z Turčianskych Teplíc, ktorý skončil výsledkom 3:1.

Počas rokov sa menil názov klubu nasledovne:

 • Športový klub Turčan Diviaky
 • TJ Tatran Drevina Turčianske Teplice (po zlúčení s oddielom z Turčianskych Teplíc)
 • TJ Dynamo Diviaky
 • ŠK Dynamo Diviaky

Klub pôsobil v okresných a krajských futbalových súťažiach. Najväčším úspechom klubu bol postup do IV. ligy v sezóne 1997/1998 a opakovane v sezóne 2014/2015.

Klubové farby

Klubové farby vychádzajú zo znaku klubu a sú nimi:

 • biela
 • modrá
 • červená
 • žltá 

Štruktúra klubu

Športový klub Dynamo Diviaky je občianskym združením.

K 1.8.2013 má združenie registrovaných 103 členov. Členom združenia sa môže stať občan Slovenskej republiky od 15 rokov veku bez rozdielu politického presvedčenia a príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia a veku, a ktorý súhlasí so zásadami, cieľmi a stanovami združenia.

Občianske združenie sa riadi stanovami, ktoré boli schválené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ku dňu 7.4.2011. Spis je evidovaný pod číslom VVS/1-900/90-12747.

Orgánmi združenia sú:

 • zhromaždenie členov
 • prezident združenia
 • výbor združenia
 • kontrolór združenia

Financovanie

Základným zdrojom finančných prostriedkov klubu sú:

 • členské príspevky
 • dobrovoľné príspevky
 • príspevky sponzorov
 • dotácie a granty od právnických osôb
 • dary
 • vlastné zdroje z prenájmu a ostatnej činnosti

Súčasnosť

Klub má v súčasnosti šesť mužstiev v kategóriách:

 • prípravky
 • žiakov
  • mladší
  • starší
 • dorast
 • dospelých
  • B mužstvo
  • A mužstvo

V klube pôsobí celkovo 114 aktívnych hráčov.

Mužstvá pôsobia v súťažiach organizovaných Turčianskym futbalovým zväzom (prípravka, dorast, B mužstvo) a Stredoslovenským futbalovým zväzom (mladsí a starší žiaci, A mužstvo).

Legenda

Diviačanov všeobecne a futbalistov nevynímajúc prezývajú taliani.

Prečo?

Kto to vie nepovie a kto to nevie sa môže opýtať krčmárky. Ale len po vyhratom zápase keď má dobrú náladu pretože inak hrozí ... (a už sa to párkrát stalo).