Hlavní sponzori: Mesto Turčianske Teplice SLOV-MATIC s.r.o. Synot Tip a.s.
Granty poskytli: Nadácia Slovenskej sporiteľne Nadácia Pontis
Partner stránky: QUICK SPORT
Technologický partner: ONDRÚŠ SOFTWARE s. r. o.
Mediálny partner: Rádio Rebeca
Dynamo na: ŠK Dynamo Diviaky na Facebook ŠK Dynamo Diviaky na YouTube ŠK Dynamo Diviaky na Futbalnet ŠK Dynamo Diviaky na Twitter


RM TRAVEL - preprava osôb


>>> MLÁDEŽ <<<

HISTÓRIA

Zo spomienok J. Petráša, Ľ. Červeňa, Ľ. Šagáta a iných zostavili v roku 1974 R. Šefraník, M. Červeň, J. Rišian, V. Korbeľ.


Keď hodnotíme 50 - ročnú činnosť diviackeho futbalu a športu musíme v prvom rade spomenúť tých, ktorí stáli pri kolíske a zrode, ako aj tých, ktorí v ďalších generáciách toto veslo preberali do svojich rúk. Všetky dobrovoľné funkcie stáli veľa sebazaprenia a voľného času, ktoré išli na úkor rodín, ale s presvedčením, že sa vytvárajú nové a veľké hodnoty pre spoločnosť. V tomto období museli funkcionári prinášať aj finančné obete, nakoľko o tento druh spoločenskej činnosti nebol záujem a pochopenie.

Medzi prvých dobrovoľných funkcionárov, ktorí zobrali do rúk toto kormidlo v roku 1924 boli:

 • Michal Polerecký - roľník, predseda
 • Ladislav Dušek - strážnik na píle, tajomník
 • Michal Košík - Tencer - obchodník, pokladník
 • Ján Chorvát - majster drevár, člen výboru
 • Michal Košík - železničiar, člen výboru
 • Ondrej Chvojka - hostinský, člen výboru
 • Jozef Červeň - mäsiar, člen výboru
 • Jozef Parenička - holič, člen výboru

I keď menovaní nevytvorili veľké materiálne hodnoty v budovaní športových zariadení, dali predsa zdravý základ športu v Diviakoch. V tých ťažkých životných podmienkach bolo totiž veľkým problémom zakúpiť nejakú výstroj alebo aj len futbalové lopty. Na tieto veci sa robili korunové zbierky po obci, poriadali tanečné zábavy a divadlá.

Po tejto generácii vystriedal sa ďalší rad dobrovoľných funkcionárov na čele ktorých stáli obetaví občania a to:

 • Michal Košík - železničiar, dlhodobý predseda
 • Jozef Kozol - železničiar, podpredseda a neskoršie predseda
 • Tonhauzer - farár, člen výboru a neskoršie predseda

Vo funkciách tajomnikov sa striedali: Michal Červeň, Jozef Rišiaň, Miloslav Páleš a Pavel Fabián, ktorý zastával funkciu tajomníka 12 rokov.

Pri zlúčení Diviak s Turč. Tepliciami sa vytvára nová jednota Tatran Drevoúnia, kde v čelných funkciách stoja Pavel Fabián, Michal Červeň, Michal Štrbák, Jozef Mažáry, Ján Letrich, Juraj Hulej a Jozef Gregor ml..

Po rozdelení s TJ Turčianske Teplice v roku 1958 sa zakladá samostatná TJ v Diviakoch pod názvom Dynamo s patronátom STS a ŠM.

Vytvára sa nový výbor, kde čelné funkcie preberajú nasledovní:

 • Michal Červeň - predseda
 • Rudolf Šefraník - podpredseda a vedúci futbalového oddielu
 • Ján Henderla - tajomník
 • Jozef Šefraník - pokladník

Vo výbore sú Vladimír Korbeľ, Ján Kubík, Rudolf Gašpar, Rudolf Šiška, Dušan Zelezník, Vladimír Štrba, Ján Koša a ďalší.

Tento základný funkcionársky káder sa nemení, len občas sa niektoré jeho funkcie doplňujú.

Vo funkcii tajomníka sa striedajú Jozef Knieteľ, Pavel Hanko, Ivan Pečner a Milan Cvik.

Vo funcii pokladníka Rudolf Šiška a Rudolf Gašpar.

V roku 1972 preberá funkciu predsedu TJ Rudolf Šefraník.

V roku 1973 dochádza k omladeniu výboru a jeho rozšíreniu a do výboru sa volia Jozef Turčány, Jaroslav Sopko, Ivan Junaska, Jaroslav Skuhra, Ján Beňo, Michal Červeň ml. a Jozef Knoško.

Všetkým menovaným a nemenovaným napriek tomu, že tie staršie generácie už nežijú, patrí srdečná vďaka a uznanie za funkcionársku prácu v rozvoji a výstavbe futbalu a športu, ako aj vo výstavbe športových objektov a zariadení v obci Diviaky a v terajšej časti mesta.

Boli to oni, ktorí museli v období ťažkých hospodárskych kríz prekonať veľa prekážok a po oslobodení budovaním športu rozvíjať novú spoločnosť.

Po oslobodení našej vlasti sa do budovania zjednotenej telovýchovy zapojili aj závody na území našej časti mesta a to: Drevina, Strojová a traktorová stanica, Štatné majetky, Tatra nábytok, ako aj miestne JRD, ktoré poskytovali TJ materiálnu a finančnú pomoc. Bez pomoci závodov by nebolo možné dostať televýchovu a šport na dnešnú úroveň.