Hlavní sponzori: Mesto Turčianske Teplice SLOV-MATIC s.r.o. Synot Tip a.s.
Granty poskytli: Nadácia Slovenskej sporiteľne Nadácia Pontis
Partner stránky: QUICK SPORT
Technologický partner: ONDRÚŠ SOFTWARE s. r. o.
Mediálny partner: Rádio Rebeca
Dynamo na: ŠK Dynamo Diviaky na Facebook ŠK Dynamo Diviaky na YouTube ŠK Dynamo Diviaky na Futbalnet ŠK Dynamo Diviaky na Twitter


Ľubomír Kruppa - poskytovanie prepravných služieb cestnou motorovou prepravou


>>> MLÁDEŽ <<<

KLUB - Členovia

Občianske združenie ŠK Dynamo Diviaky má k 1.8.2013 registrovaných 103 členov. Z toho 6 žien a 97 mužov. Najstarší člen má 88 rokov. Najmladší člen má 15 rokov.

Členský príspevok pre rok 2012 zaplatilo 80 členov.

O členstvo v občianskom združení je možné požiadať zaslaním písomnej prihlášky na adresu združenia alebo zaslaním prihlášky na adresu elektronickej pošty clenstvo@dynamodiviaky.sk. Prihláška musí obsahovať kontaktné údaje žiadateľa ako meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska.


Vzor členského preukazu


Zoznam členov

Číslo členského preukazuIniciály mena a priezviskaPohlaviePríspevok 2012Príspevok 2013
 1m
 2VOm
 3VKm
 4ODm
 5MKm
 6PHm
 7VHm
 8IPm
 9JTm
10MCm
11JKm
12JSm
13JHm
14m
15JFm
16JDm
17FPm
18VKm
19JZm
20m
21m
22MMm
23JPm
24ZKm
25JGm
26MHm
27JJm
28ALm
29m
30LHm
31JKm
32JVm
33LBm
34PSm
35SVm
36JSm
37PKm
38OLm
39AKm
40JMm
41MCm
42m
43JMm
44MCm
45JKm
46IJm
47JLm
48PMm
49ŠKm
50ĽWm
51PHm
52RTm
53m
54IGm
55APm
56JLm
57MPm
58JGž
59RBm
60ZKm
61JEm
62RPm
63MBm
64RPm
65AOm
66TKm
67m
68RFm
69RMm
70m
71MLm
72LKm
73EGž
74PBm
76RBm
77m
78ž
79JDm
80MEm
81PFm
82KGž
83JGm
84AHm
85ZHž
86MCm
88MKm
89JLm
90MMm
91IOž
92RSm
93JTm
94PTm
95MWm
96LZm
97IZm
98m
99m
100m
101m
102m
103m