Hlavní sponzori: Mesto Turčianske Teplice SLOV-MATIC s.r.o. Synot Tip a.s.
Granty poskytli: Nadácia Slovenskej sporiteľne Nadácia Pontis
Partner stránky: QUICK SPORT
Technologický partner: ONDRÚŠ SOFTWARE s. r. o.
Mediálny partner: Rádio Rebeca
Dynamo na: ŠK Dynamo Diviaky na Facebook ŠK Dynamo Diviaky na YouTube ŠK Dynamo Diviaky na Futbalnet ŠK Dynamo Diviaky na Twitter


ONDRÚŠ SOFTWARE s. r. o. - informačné systémy, aplikácie a web stránky


>>> MLÁDEŽ <<<

HISTÓRIA - Športové ihriská

Zo spomienok J. Petráša, Ľ. Červeňa, Ľ. Šagáta a iných zostavili v roku 1974 R. Šefraník, M. Červeň, J. Rišian, V. Korbeľ.


Od prvopočiatku futbalového športu v Diviakoch sa hrávalo na pašienke konča dediny zvanej "Husacie". Postupom času sa ihrisko dobudovávalo, vrátane drevených bariér. Viackrát sa za ťažkých podmienok vybudovalo rukami športovcov a na náklady jednoty vysoké drevené oplotenie.

Po zlúčení s Jednotou v Turč. Tepliciach, hrávalo sa na ihrisku pri Pedagogickej škole v Turč. Tepliciach. Neskôr sa započalo pod patronátom Dreviny, n.p. s výstavbou športového areálu v roku 1955 poniže cesty, ktorá vedie do závodu Drevina. V rámci tejto akcie sa uvažovalo s výstavbou hokejového ihriska s osvetlením a so šatňami, ako aj ihriska futbalového.

Hokejové ihrisko sa v rámci akcie "Z" vybudovalo nákladom asi 35 000,- Kčs. Na jeho výstavbe bolo odpracovaných 860 brigádnických hodín. S výstavbou futbalového ihriska s atletickými dráhami sa síce započalo, avšak preto, že funkcionári spoločnej Jednoty Tatran bývajúci v Turč. Tepliciach, presadzovali stavbu areálu na Luhách, výstavba sa zastavila, čo bolo aj hlavným dôvodom rozporov vo vedení, ktoré skončili obnovením bývalej jednoty v Diviakoch.

Nakoľko medzičasom ako bola spoločná Jednota s Teplicami ihrisko na Husacích bolo zabrané pre účely Hydinárne Jednotným roľníckym družstvom v Diviakoch, preto bolo potrebné vybudovať nové ihrisko. Výbor TJ pod vedením predsedu Michala Červeňa vybral pre tieto účely pašienky nachádzajúce sa južne od cesty do Michala, kde sa toto rozprestiera dodnes.

Projektovú dokumentáciu bezplatne vyhotovil Vladimír Korbeľ. Najprv sa upravila hracia plocha v rámci akcie "Z" s nákladom cca 65 000,- Kčs.

Pre obliekanie hráčov slúžili drevené kabíny, ktoré boli dovezené z bývalého hokejového ihriska pri Drevine, lebo s vybudovaním ihriska pre hokej sa započalo v blízkosti Diviackej školy, nakoľko ihrisko pri Drevine už pre samotné Diviaky nevyhovovalo. Vybudovala sa hracia plocha v akcii "Z" ako aj mantinely a eklektrické osvetlenie. Náklad činil asi 40 000,- Kčs. Pre obliekanie hokejistov slúžili šatne ZDŠ. Hoci ihrisko bolo dobre umiestnené, predsa malo jednu veľkú chybu, že nemalo požadované rozmery. Preto po prejednaní s funkcionármi MNV ako aj po schválení odborom výstavby ONV v Martine bolo vybudované nové hokejové ihrisko v areáli dnešného športového strediska, ktoré už rozmermi vyhovovalo predpísaným požiadavkám. Zároveň sa vybudovali nové murované šatne. Spolu v náklade 67 000,- Kčs. Pri tejto akcii bolo odpracovaných občanmi 1 160 brigádnických hodín.