Hlavní sponzori: Mesto Turčianske Teplice SLOV-MATIC s.r.o. Synot Tip a.s.
Granty poskytli: Nadácia Slovenskej sporiteľne Nadácia Pontis
Partner stránky: QUICK SPORT
Technologický partner: ONDRÚŠ SOFTWARE s. r. o.
Mediálny partner: Rádio Rebeca
Dynamo na: ŠK Dynamo Diviaky na Facebook ŠK Dynamo Diviaky na YouTube ŠK Dynamo Diviaky na Futbalnet ŠK Dynamo Diviaky na Twitter


Mikroprojekt s.r.o. - elektroprojekty, realizácia MaR, elektroinštalácie a prípojky NN


>>> MLÁDEŽ <<<

HISTÓRIA - Stolný tenis

Zo spomienok J. Petráša, Ľ. Červeňa, Ľ. Šagáta a iných zostavili v roku 1974 R. Šefraník, M. Červeň, J. Rišian, V. Korbeľ.


Vedľa najpopulárnejšiemu športu - futbalu sa postupne začal rozvíjať aj stolný tenis (ping-pong) a to hlavne príchodom jesene a cez zimné mesiace. V tomto období bol futbalový kľud a mládež potrebovala mať určitý druh športovej zábavy.

V tomto období obec nemala kultúrny stánok a celý spoločenský život sa odohrával v miestnostiach hostincov u Šimov a Chvojkov, ktorí išli najprv mládeži a potom športovcom v ústrety, že dovolili trénovať a hrávať v tanečnej sále.

V prvých rokoch sa odohrávali len priateľské zápasy a miestne turnaje medzi skupinkami mládeže. Postupne sa zohrávali dvojice a formovalo sa mužstvo pre regulárnu súťaž. V týchto začiatkoch sa o tento šport starajú miestni učitelia Vladimír Vajzer a Ondrej Šušaní, ktorí získali okolo seba široký okruh záujemcov. Ako mladí učitelia dali stolnému tenisu dobrý základ, ktorý tvoril aj jadro základného mužstva.

V roku 1952 sa vyhráva okresná súťaž a mužstvo postupuje do krajskej súťaže, ktorá na vtedajšie pomery bolo veľmi náročná. Bolo preto potrebné aj doplniť a rozšíriť káder mužstva.

Z domácich hráčov reprezentujú stolný tenis Dušan Frolo, Vladimír Śefraník, Pavel Šarlina. Zo žien sú to Otília Gregorová a Viera Palková. Pred vstupom do krajskej súťaže sa rozširuje káder mužstva o ďalších a to: Ladislav Mičinec aj ako technický vedúci mužstva, Viktor Klinga, Jozef Uhliarik, Jozef Lepej a zo žien Lamošová - Kráľovičová.

Uvedené mužstvo hrá v krajskej súťaži a zápasy sa odohrávajú v týždni vo večerných hodinách, čo na veľké vzdialenosti robí značné problémy v cestovaní vlakom, keď príchod je ráno a do práce sa muselo normálne nastupovať.

V roku 1955 sa dve z hrajúcich žien vydávajú a prestávajú štartovať v oddiele. Hracie podmienky hovorili, že každé družstvo v krajskej súťaži musí mať dve hrajúce ženy, ktoré oddiel postrádal. Následkom toho sa po dvojročnom účinkovaní oddiel vzdal vyššej súťaže a pokračoval v okresnej, kde nemuseli štartovať ženy.

Prvý rok sa mužstvo udržalo pohromade. Ďalším rokom sa omladzuje, keď prichádzajú mladí hráči ako Ľudovít Arvensis, Milan Cvik, Jozef Sopko, Jaroslav Sopko, Milan Bosík, Miloš Hrivnák, Pavel Štrba. Z mužstva odchádzajú vekovo starší a pracoviskom vzdialenejší hráči a to: Ladislav Mičinec, Jozef Uhliarik, Viktor Klinga, Dušan Frolo, ktorí svojim výkonom a vystupovaním boli vzorom pravých športovcov - amatérov.

Po roku 1964 nastáva krátka stagnácia a stolnotenisový oddiel sa odmlčiava až do roku 1967, kedy sa začínajú športovci na tomto úseku prebúdzať a prihlasujú sa znovu do okresnej súťaže dospelých. Výbor TJ poveril vedením oddielu člena výboru Ivana Pečnera, miestneho učiteľa, ktorý sa stal otcom tohto športu. Výbor TJ Dynama zabezpečil finančnú a materiálnu pomoc. Zároveň zabezpečil priestory na trénovanie a hranie v kultúrnom dome.

Úspechy oddielu v okresnej súťaži boli primerané a úmerné schopnostiam hráčov. Nemali trénera - odborníka a hrali to, čo sa samostatne naučili. V hráčskom kádri sa vystriedali nasledovní hráči: Ján Dubovec, Ján Šimo, Ondrej Pečner, Jaroslav Sopko, Jozef Zelezník, Libor Zelezník, Ivan Pečner ml., Milan Podhora, Miroslav Fidrik, Vladimír Prokša, Ján Štrba, Milan Košík ml., Ján Gemerský.

Toto mužstvo vyvíjalo činnosť do roku 1973, keď sa so súťažou muselo rozlúčiť pre nedostatok priestorov na hranie a trénovanie. V tom roku sa začala rekonštrukcia kultúrneho domu s jeho prístavbou a modernizáciou.